8 มิถุนายน 2562 ชาวห้วยลาน ดอกคำใต้สุดช้ำ ลำไยหล่น – ยืนต้นตาย ขาดทุนยับ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/83589

พื้นที่ปลูกลำไยในตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในบ้านทุ่งต้นศร หมู่ 5, บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 12 และบ้านเนินสามัคคี หมู่ 14 ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากกรณีต้นลำไยยืนต้นตายและลูกปริแตกร่วงหล่น สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จึงลงพื้นที่พร้อมด้วยเกษตรอำเภอดอกคำใต้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน เขต.1และผู้ใหญ่บ้านเนินสามัคคี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลำไยในเขตบ้าน หมู่ 12 และหมู่ 14 ซึ่งมีพื้นที่ติดกัน ติดดอกออกผลเต็มต้น เกษตรกรพากันดีใจเพราะลำไยติดดี แต่พอต้นเดือนมิถุนายน กลับพบว่าต้นลำไยบางสวนเริ่มยืนต้นตาย ที่ไม่ยืนต้นตายก็ผลแตกและหลุดร่วงหล่นเสียหาย บางสวนเหลือแต่ก้าน บางส่วนก็พอเหลือผลติดต้นเพียงเล็กน้อย คาดว่าทั้ง 2 หมู่บ้านจะเสียหายไปกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ปลูกต้นลำไยทั้งหมด ในห้วงปีผลิต 2561 เกษตรกรทุกครัวเรือนจะมีเงินจากการขายลำไยประมาณ 700,000-850,000 บาท บางคนได้กว่า 1000,000บาท แต่ปีนี้น่าจะขาดทุน ถ้าดูจากประสบการณ์การปลูกลำไย เชื่อว่าแต่ละรายที่ประสบภัยแล้งน่าจะขายได้ไม่ถึง100,000บาทแน่นอน ในขณะเดียวกันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน เขต 1. ได้พาผู้สื่อข่าวไปสำรวจสวนลำไยบ้านทุ่งต้นศรี หมู่5 ตำบลห้วยลาน พบว่าลำไยยืนต้นตายและผลหล่นเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นกัน ต้องตัดสินใจตัดต้นทิ้งเพื่อทำฟืนหรือเผาเอาถ่าน จากการลงพื้นที่พบว่าลำไยเสียหายจริง แต่ไม่ทั้งหมด บางต้นลูกหล่นพองามเท่ากับว่าเป็นการเด็ดลูกไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้ลูกที่เหลือเจริญเติบโตได้ดี มีขนาดลูกใหญ่สมบูรณ์ แต่ก็มีอีกหลายๆต้นที่เสียหายทั้งหมด ซึ่งน่าจะมาจากปัญหาของภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามพอจะมีวิธีการแก้ไขคือต้องสนใจตัดแต่งกิ่งและหาหญ้าแห้งหรือฟางมาคลุมลำต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของต้นก็จะลดปัญหาความเสียหายจากภัยแล้งในครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการช่วยเหลือของทางราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ประสบภัยแล้งจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่งอำเภอดอกคำใต้ เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายๆไปตามความเสียหายจริงต่อไป